เกี่ยวกับเรา

คุณจำเป็นต้องมีสถาบันที่เชื่อถือได้เพื่อมุ่งเน้นไปสู่สิ่งที่สำคัญที่สุด ซึ่งก็คือการซื้อขาย

ระเบียบและใบอนุญาต

IFGM ถือใบอนุญาตการให้บริการทางการเงิน (AFSL nr 426359) และได้รับการควบคุมโดยคณะกรรมาธิการการลงทุนและหลักทรัพย์แห่งประเทศออสเตรเลีย (ASIC)

ใบอนุญาต

คณะกรรมาธิการการลงทุนและหลักทรัพย์แห่งประเทศออสเตรเลีย (ASIC) กำหนดให้ ผู้ให้บริการทางการเงินที่ได้รับอนุญาต ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนภายในและข้อกำหนดด้านเงินทุนอย่างเคร่งครัด รวมไปถึง การบริหารงานด้านความเสี่ยง การฝึกอบรมพนักงานฝ่ายบัญชีและการตรวจสอบบัญชี

ความสัมพันธ์ของเงินทุนของฉัน กับ IFGM เป็นอย่างไร

เมื่อคุณโอนเงินเข้าบัญชีสำหรับการค้ากับ IFGM เงินของคุณจะอยู่ในบัญชีธนาคารของลูกค้าซึ่งแยกออกจากกัน โดยเราได้เลือกพันธมิตรที่เชื่อถอได้มาที่สุด มาเป็นผู้ดูแลเงินของคุณ นั่นคือ ธนาคารแห่งชาติออสเตรเลีย หนึ่งในธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในประเทศออสเตรเลีย
IFGM จะช่วยให้ลูกค้ามีเงินทุนในบัญชี ซึ่งจะแยกออกจากเงินกองทุนของตนเอง และมีกระแสเงินที่ดีในแต่ละวัน

กฎระเบียบของ IFGM

IFGM เป็นชื่อธุรกิจที่จดทะเบียนของ Intelligent Financial Markets Pty Ltd ซึ่งมีใบอนุญาตการให้บริการทางการเงินแห่งปรเทศออสเตรเลีย (AFSL) หมายเลข 426359 และยังได้รับการควบคุมโดยคณะกรรมาธิการด้านหลักทรัพย์และการลงทุนแห่งประเทศออสเตรเลีย (ASIC) ขณะที่ ASIC ได้ชื่อว่าเป็นผู้ความคุมที่ทรงประสิทธิภาพ แต่กระนั้น ASIC ก็ไม่รองรับผลิตภัณฑ์เฉพาะทาง และข้อบังคับของ ASIC มีผลใช้กับการให้บริการทางการเงินของประเทศออสเตรเลียเท่านั้น ฉะนั้น คุณควรคำนึงถึงความเสี่ยงในการทำสัญญาการซื้อขายกับ Margin FX และ CFD และโปรดทราบว่าคุณสามารถประสบการขาดทุนจากการซื้อขายได้ ไม่มีการรับประกันผลตอบแทน